NOVO

Untitled Document

Ovde će biti objavljena sva nova saznanja i informacije. Svoja saznanja, informacije, dokumenta, možete nam dostaviti na strani: KONTAKT ili KOMENTARI

AKTUELNO!     OTKRIVAMO KRIMINALNI DOSIJE: Zašto se ćuti o
                          kriminalu i teroru u Auto-moto savezu Srbije?


Uskoro opširnije …


 08.12.2014       NBS: AMSS POSLOVNI SISTEM DOO U BLOKADI!

                                            —–      AAA     BBBBBB            amssposlovni
                                                                                                               Link: Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati                PIB: 10030578

 Uskoro opširnije …


 10.11.2014       NBS: AMSS DOO U BLOKADI!

                                            —–      AAA     BBBBBB           
                                                                                                               Link: Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati                PIB: 100290107

  Uskoro opširnije …


07.11.2014       Tok predmeta: P-8900/2014

Tok predmeta: P-8900/2014 na dan 07.11.2014

  Uskoro opširnije …


31.10.2014      NBS – PRINUDNA NAPLATA: 100 PRAVNIH LICA SA IZNOSIMA
                         BLOKADE SA STANJEM NA DAN  31.10.2014

Spisak sa puno "poslovnih partnera" AMSS-a!

Spisak sa puno “poslovnih partnera” privrednih društava AMSS!

 LINK ORIGINALNOG DOKUMENTA : http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/67/duznici/pn_duznici.xls


 
Uskoro opširnije …


 30.09.2014      AMSS POSLOVNI SISTEM DOO NA SPISKU
                         NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA!

AMSS POSLOVNI SISTEM – Iznos duga: 380.478.929,00 Din. (?!)

Izvor: MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

 Uskoro opširnije …


 


PDF LINK: Pregled nekih od povezanih lica u vezi sa finansijskim malverzacijama novcem AMS Osiguranja.pdf

 Uskoro opširnije …


29.09.2014

KUM INTERNATIONAL D.O.O.

KONCERN SRBOEXPORT D.O.O.

  Uskoro opširnije …


 

Untitled Document

47. SRBIJA RELI

 By admin |  |

 

 Uskoro opširnije …


 03.09.2014

MCS GROUP D.O.O. BEOGRAD, LJUTICE BOGDANA 1A (?!)

  Uskoro opširnije …


 

SUMNJIVO: Mirko Butulija – DIPLOMA
By admin ||

Mirko Butulija - DIPLOMA

SUMNJIVO: Mirko Butulija postao “DIPLOMIRANI EKONOMISTA”, diplomirao iznenada u 36. godini, u Novom Sadu na Alfa univerzitetu iz Beograda (ex BRAĆA KARIĆ), posle dužeg i težeg studiranja na više mesta (…)

  Uskoro opširnije …


 

Untitled Document

NAVODNI SPORAZUM SA VLADOM SRBIJE

By admin |  |


Pogledajte i dokument u izvornom obliku:

Untitled Document

-------------------------------------1.

ADVOKATSKA  KANCELARIJA ANDJELKOVIĆ
Advokati: SAVA, NEBOJŠA i ALEKSANDRA

11 000 BEOGRAD,Nušićeva 10
      Tel.(011)3235-741, 3243-487; Fax:303-3332
             E mail: adv.angellaw@gmail.com

 

 

Polazeći od činjenice da Auto-moto savez Srbije ima karakter nacionalnog udruženja koje obavlja javna ovlašćenja poverena od strane Republike Srbije, a koji zajedno sa povezanim licima predstavlja Auto-moto savez sistem koji građanima Srbije pruža usluge pomoć na putu; informacije o stanju na putevima; izdaje međunarodna dokumenta; obavlja poslove osiguranja i dr., a kako je u poslednjih nekoliko meseci došlo do poremećaja u funkcionisanju AMSS sistema, kao i do otpuštanja velikog broja radnika, to su potpisnici ovog sporazuma, uz podršku Vlade Republike Srbije, postigli saglasnost da nastale probleme prevaziđu mirnim putem, te u prisustvu šefa Kabineta predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Ivice Kojića, potpisnici u dobroj nameri, saglasnom izjavom volja, zaključuju sledeći:

 

S P O R A Z U M
O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA

 

koji, dana 25.07.2014. godine, u prostorijama Vlade Republike Srbije, Nemanjina
br. 11, Beograd, potpisuju:

1. Mirko Butulija, u svojstvu predsednika Auto-moto saveza Srbije
2. Predrag Đurđev, u svojstvu generalnog sekretara Auto-moto saveza Srbije
3. Stanko Trivić, predstavnik radnika AMSS
4. Tatjana Sirotanović, predstavnik radnika Agencije AMSS
5. Goran Kolašinac, predstavnik radnika AMSS d.o.o. Beograd
6. Radoslav Jovanović, predstavnik radnika pridruženih preduzeća AMSS
7. Svetozar Laković, predstavnik radnika AMS Osiguranja a.d.o.
8. Nebojša Anđelković,  pravni zastupnik AMSS

I

Potpisnici ovog Sporazuma su postigli dogovor da se sa radnicima AMSS Sistema, koji prihvataju da se vrate na posao, zaključe ugovori o radu na neodređeno vreme, koji su raskinuti davanjem otkaza (počev od 01.04.2014. godine pa nadalje), uz obavezu poslodavca da prizina i poveže radni staž svim radnicima.

 

2.

Isto tako, dogovoreno je da se radnicima, koji ne žele da se vrate na svoja radna mesta, izvrši isplata ličnog dohotka za narednih godinu dana, u visini plata koje su ostvarivali na radnim mestima na kojima su pre otkaza bili zaposleni.

Nadalje je dogovoreno da poslodavac jedan broj radnika koji su dobili otkaze, rasporedi na drugo radno mesto koje odgovara stručnoj spremi radnika, sa koeficijentom za to radno mesto.

Svojim potpisima na ovom sporazumu, potpisnici potvrđuju da usaglašeni spiskovi radnika koji su vraćeni na posao na ista radna mesta; radnika koji su raspoređeni na druga radna mesta; kao i radika sa kojima je ugovorena isplata ličnih dohodaka za narednih godinu dana, a koji su overeni potpisima ovlašćenih poslodavaca i predstavnika radnika - predstavljaju sastavni deo ovog sporazuma.

II

Dogovoreno je da se realizacija ovog sporazuma sprovede do 01.08.2014. godine, do kada se poslodavci u sistemu AMSS obavezuju da stave van snage sve suspenzije; zaključe ugovore o radu na neodređeno vreme sa svim radnicima (prema usaglašenim spiskovima koji čine sastavni deo ovog sporazuma); da omoguće radnicima da se nesmetano vrate na radna mesta na koja su raspoređeni; pa, shodno tome, predsednik AMSS Mirko Butulija i generalni sekretar AMSS Predrag Đurđev, svojim potpisima potvrđuju ispunjenje svih obaveza, ugovorenih ovim sporazumom do predviđenog roka.

III

Potpisnici ovog sporazuma saglasno izjavljuju da će se, nakon zaključenja svih ugovora o radu, na način kako je to predviđeno ovim sporazumom, kao i nakon povratka svih radnika na posao, uspostaviti potpuno i efikasno funkcionisanje AMSS sistema, kako bi nacionalno udruženje nesmetano, blagovremeno i profesionalno pružalo usluge domaćim i inostranim vozačima, svojim članovima, kao i svim građanima Republike Srbije.

U cilju ostvarenja efikasnog funkcionisanja AMSS sistema, dogovoreno je da se obezbedi poštovanje ugleda i imidža AMSS sistema, kao i aktuelnog rukovodstva, pa shodno tome poslodavac je ovlašćen da  prema radnicima koji svojim ponašanjem eventualno budu narušavali ugled AMSS sistema, preduzme mere i primeni sankcije predviđene Zakonom o radu.

Konačno, potpisnici ovog sporazuma su saglasni da u interesu uspostavljanja potpunog funkcionisanja AMSS sistema i prevazilaženja svih nastalih nesporazuma, međusobno povuku podnete tužbe.

 

3.

                                                 
                                                      

POTPISNICI SPORAZUMA:

 

                                                           ___________________________________
                                      1. Mirko Butulija, predsednik AMSS ####
                                                         
                                                            ___________________________________
                                                       2. Predrag Đurđev, generalnI sekretar AMSS
 
                                                           ___________________________________
                                                         3. Stanko Trivić, predstavnik radnika AMSS 

                                                           ___________________________________
                                                4. Tatjana Sirotanović, predstavnik radnika -
                                                    Agencije AMSS =============

                                                           ___________________________________
                                                           5. Goran Kolašinac, predstavnik radnika ---
                                                           AMSSd.o.o.                        =--------     

                                                           ___________________________________
                                                            6. Radoslav Jovanović, predstavnik radnika
                                                            AMS Vrbas ===============
                                                                                                                   
                                                           ___________________________________
                                                            7. Svetozar Laković, predstavnik radnika =
                                                         AMSO a.d.o.                  ========  

                                                           ___________________________________
                                                         8. Advokat Nebojša Anđelković, =====
                                                             pravni zastupnik AMSS =========


                                                           

 

Potvrđujem da su označena lica ovaj sporazum potpisala u prostorijama Vlade
Republike Srbije, Nemanjina br. 11, Beograd.

 

______________________________________
   Ivica Kojić, šef Kabineta predsednika Vlade RS

 

PREUZMI DOC DOKUMENT: AMSS SPORAZUM 25.07.2014.doc
PREUZMI PDF DOKUMENT: AMSS SPORAZUM 25.07.2014.pdf

 Uskoro opširnije …


 

REŠENJE SUDA O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH MERA U AMSS!:
By admin |  |

 

REŠENJE SUDA O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH MERA U AMSS!

Preuzmi pdf dokument: REŠENJE SUDA O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH MERA U AMSS!

 Uskoro opširnije …


 

16.04.2014       NBS: AMS PARTNER DOO U BLOKADI!

                                            —–      AAA     BBBBBB            ams_p
                                                                                                               Link: Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati                PIB: 105666057

  Uskoro opširnije …


 

 

uizradi

Comments are closed.